Thẻ: tượng vàng trao giải

  •  Tượng mạ vàng

    5 Tháng Năm 2016

    Sản phẩm tượng mạ vàng Công ty Vina Gold Art vừa hoàn thiện một sản phẩm cho một trong những khách quen của công ty. Để có thể mạ đẹp và đều cho pho tượng có kích cỡ không nhỏ này. Nhưng những kĩ sư của Vina Gold Art đã hoàn thiện một cách hoàn hảo sản phẩm cho vị…