Thẻ: Quy định bảo hành

  • Quy định bảo hành

    13 Tháng Mười 2015

    Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và uy tín của công ty Đề nghị khách hàng kiểm tra sản phẩm, tiền trước khi rời khỏi quầy. Công ty không giải quyết các khiếu nại…